svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Svenska Parkinsonakademiens kurs, 23-24 nov 2023

Övergripande kursdokument

Schema

Deltagarlista

 

Dag 1, torsdag 23 november

Föreläsning 1. Prodromal Parkinsons sjukdom. Håkan Widner

Föreläsning 2. Tidig diagnostik av Parkinsons sjukdom. Christer Nilsson

Föreläsning 3. Patientens erfarenheter och upplevelser tidigt i sjukdomsprocessen. Catharina Sjödahl Hammarlund

Föreläsning 4. Farmakologisk terapi i tidig sjukdomsfas. Per Odin

Föreläsning 5. Fysioterapi i tidigt skede av sjukdomsprocessen. Kaoken Kõrm Cerenius

Föreläsning 6. Arbetsterapi i tidigt skede av sjukdomsprocessen. Ulrika Manning

Föreläsning 7. Parkinsons sjukdom och arbetslivet. Carin Janz

Föreläsning 8. Kuratorns roll vid tidig Parkinsons sjukdom. Chantee Johansson

Workshop: Hur informerar och hanterar vi den nyinsjuknade patienten? Gesine Paul-Visse respektive Håkan Widner

 

Dag 2, fredag 24 november

Föreläsning 1. Förekomst och behandling av depression och ångest i tidig sjukdomsfas. Andreas Puschmann

Föreläsning 2. Sjuksköterskans roll i tidigt skede av sjukdomsprocessen. Carina Hellqvist

Föreläsning 3. Parkinsonpodden. Anders Stålhammar

Föreläsning 4. Den trötta Parkinsonpatienten. Adjmal Nahimi

Föreläsning 5. Patientens upplevelser av de första åren med Parkinsons sjukdom. Adam Bankhead

Föreläsning 6. Erfarenheter av vård och behandling i tidig sjukdomsfas. Monica Vikingsson

Föreläsning 7. Sexualitet vid Parkinsons sjukdom. Birgitta Hulter

Föreläsning 8. Dance for PD. Hugo Tham