svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Utbildning

Varje höst anordnar Svenska Parkinsonakademien en nationell 2-dagarsutbildning kring Parkinsons sjukdom som riktar sig mot sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder, dietister, kuratorer, neuropsykologer och läkare som arbetar kliniskt med Parkinsons sjukdom.

2024 års kurs kommer att hållas 28-29 november i Skånes universitetssjukhus aula i Lund. Temat för kursen är Parkinsons sjukdom under komplikationsfasen“. Här finner du mer information och länk till anmälningssidan.

2023 års kurs hölls den 23-24 november 2023. Kursen hade temat “Tidiga sjukdomsstadier samt neuropsykologiska aspekter vid Parkinsons sjukdom“. 180 personer från hela Sverige deltog i kursen, som av deltagarnas utvärdering att döma var mycket lyckad. Stort tack till alla föreläsare, deltagare och sponsorer som möjliggjorde dessa lärorika dagar, där kunskap spreds och många nya kontakter knöts! Det genomsnittliga betyget på kursen som helhet var 4,7 (på en skala 1-5), och på frågan om hur sannolikt det är att de kommer att rekommendera SPAs kurs till en kollega i en liknande situation så svarade deltagarna 4,8 (skala 1-5).

Bild från Hugo Thams medryckande föreläsning om dansterapi för personer med Parkinsons sjukdom, under SPAs kurs 2023.