svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Nätverkssekreteriat

Svenska Parkinsonakademien fungerar som nätverkssekretariat för Parkinsonregistret (del av Svenska neuroregister), Swedish Movement Disorder Society (SweMODIS), Scandinavian Movement Disorder Society (ScandMODIS) och Swedish Parkinson Research Network (SWEPAR-net). Parkinsonregistret är ett nationellt kvalitetsregister som arbetar för en förbättrad vård för personer med Parkinsons sjukdom. SweMODIS är en förening vars mål är att stimulera intresset för Parkinsons sjukdom och andra rörelsesjukdomar, och syftar till att förbättra möjligheterna för forskning, behandling och utbildning av såväl forskare som kliniskt verksamma personer. ScandMODIS är den skandinaviska motsvarigheten till SweMODIS, och är ett samarbete mellan neurologer från Danmark, Island, Norge, Finland och Sverige som har ett specialintresse kring Parkinsons sjukdomar och andra rörelsesjukdomar. SWEPAR-net är ett forskningsnätverk för Parkinsonforskning vid samtliga universitetskliniker för neurologi i Sverige.