svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Studier du kanske kan delta i

BioFINDER-sleep

Forskningsdeltagare sökes (≥50 år) till ett forskningsprojekt som ska kartlägga kopplingen mellan REM-sömnstörning och Parkinsons sjukdom. Studien innebär att man genomgår noggrann klinisk testning samt bl.a. avancerade röntgenundersökningar, sömnutredning, ryggvätskeprov, blodprov och hudbiopsi.

Vi söker:

  • Patienter med tidig Parkinsons sjukdom som har fått diagnosen för maximalt 3 år sedan.
  • Personer med idiopatisk REM-sömnstörning ≥50 års ålder. Huvudsymtomen på idiopatisk REM-sömnstörning är att man agerar ut sina drömmar och har livliga/våldsamma drömmar.
  • Friska kontroller (≥50 års ålder)

Läs mer på hemsidan och se om du kan delta i studien! (biofinder.se/rem).
Vid intresse: Lämna din kontaktinformation via frågeformulären på hemsidan, alternativt skicka ett mail till REM@skane.se eller ring till någon av studiens forskningssköterskor: Christin Karremo, tel 046-175647 eller Linnéa Edman, tel 046-175501.

 

IRL 7-5-2: För dig som har Parkinsons sjukdom och tenderar att falla ofta

Läs mer om studien här.