svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Om SPA

Svenska Parkinsonakademin, SPA, bildades 2008 och är en verksamhet som organisatoriskt tillhör F&U-verksamheten vid Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund. En central målsättning i SPAs verksamhet är att skapa optimala förutsättningar för klinisk och translationell forskning kring Parkinsons sjukdom och relaterade sjukdomar. SPA har för detta ändamål etablerat en forskningsplattform som är lokaliserad till Wigerthuset vid SUS i Lund (Remissgatan 4, Lund). Vid denna forskningsplattform arbetar 7 specialiserade Parkinsonforskningssköterskor, 2 forskningsundersköterskor, 2 forskningskoordinatorer samt 2 forskningsläkare på vardera 50%. Plattformen har alla resurser och allt know-how som krävs för att driva kliniska studier.

SPA är nätverkssekreteriat för SWEPAR-net; ett svenskt Parkinsonforskningsnätverk (bildat 2009) som inkluderar Parkinsonforskningen vid samtliga Universitetskliniker för Neurologi i Sverige. Ett viktigt syfte med SWEPAR-net är att effektivt driva kliniska och translationella multicenterstudier inom området Parkinsons sjukdom i Sverige.