svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Att nyttja SPAs resurser

Forskare som önskar nyttja SPAs forskningssköterskor/forskningskoordinatorer fyller i ett ansökningsformulär med beskrivning av det aktuella forskningsprojektet samt uppgifter kring önskad tid och omfattning som forskaren önskar nyttja SPAs personal. Ansökningar tas emot två gånger per år med deadline 1 juni respektive 1 december. Ansökningarna behandlas och bedöms av styrgruppen vid nästkommande styrgruppsmöte, då beslut tas om slutlig fördelning av forskningssjuksköterskornas och forskningskoordinatorns tid inom de olika projekten. Ansvarig forskare för respektive studie arbetsleder den personal som tilldelas dem för studien. SPA finansierar 50% av forskningssköterskornas och koordinatorns lönekostnader inom akademiska, dvs icke-kommersiella studier. Resterande 50% står ansvarig forskare för. Vid kommersiella studier står forskaren för 100% av lönekostnaderna medan arbete inom Parkinsonregistret bekostas till 100% av SPA. Kostnadsfördelningen kan komma att uppdateras framöver beroende på SPAs finansiella situation.

Här finner du ansökningsblankett för forskningssjuksköterskor och undersköterskor respektive forskningskoordinator.