svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Styrgrupp

Svenska Parkinsonakademien leds av en styrgrupp som sammanträder ungefär 6 gånger per år. Styrgruppens sammansättning och funktioner framgår av stadgarna för verksamheten. Styrgruppens ordförande (för närvarande Professor Per Odin) utses av Skånes universitetssjukhus forskningschef.

Styrgruppens ledamöter består av:

Professor och överläkare Per Odin (ordförande), Per.Odin@med.lu.se

Docent och överläkare Andreas Puschmann, Andreas.Puschmann@med.lu.se

Professor Angela Cenci Nilsson, Angela.Cenci_Nilsson@med.lu.se

Professor och överläkare Gesine Paul-Visse, Gesine.Paul-Visse@med.lu.se

Docent och överläkare Håkan Widner, Hakan.Widner@skane.se

Doktorand och överläkare Hjálmar Bjartmarz, Hjalmar.Bjartmarz@med.lu.se

Docent och fysioterapeut Maria Nilsson, Maria_H.Nilsson@med.lu.se

Professor och överläkare Oskar HanssonOskar.Hansson@med.lu.se

Dr med vet Elisabeth Jirström (koordinator), Elisabeth.Jirstrom.Hiersemann@skane.se