svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

För företag som önskar samarbeta

Svenska Parkinsonakademin, SPA, bildades 2008 och är en verksamhet som organisatoriskt tillhör F&U-verksamheten vid Skånes Universitetssjukhus, SUS, i Lund. En central målsättning i SPAs verksamhet är att skapa optimala förutsättningar för klinisk och translationell forskning kring Parkinsons sjukdom och relaterade sjukdomar. SPA har för detta ändamål etablerat en forskningsplattform som är lokaliserad till Wigerthuset vid SUS i Lund. Vid denna forskningsplattform arbetar 7 specialiserade Parkinsonforsknings-sjuksköterskor, 1 forskningsundersköterska, 3 forskningskoordinatorer samt 2 forskningsläkare. Plattformen har alla resurser och allt know-how som krävs för att driva kliniska studier.

SPA är nätverkssekreteriat för SWEPAR-net; ett svenskt Parkinsonforskningsnätverk (bildat 2009) som inkluderar Parkinsonforskningen vid samtliga universitetskliniker för neurologi i Sverige. Ett viktigt syfte med SWEPAR-net är att effektivt driva kliniska och translationella multicenterstudier inom området Parkinsons sjukdom i Sverige.

Den hållbara förbättringen av diagnosen och behandlingen av Parkinsons syndrom är föremål för många diagnostiska och terapeutiska forskningsaktiviteter och läkemedelsstudier. Detta är avgörande för att kontrollera effektiviteten och säkerheten hos nya terapier. Det är därför viktigt att skapa de bästa förutsättningarna för kliniska studier genom nätverkande och professionell studiesamordning.

SPA har till uppgift att utföra vetenskapligt och metodologiskt högklassiga kliniska studier samtidigt som man skyddar studiepatienternas säkerhet och rättigheter och säkerställer efterlevnad av lagkrav. SPA genomför både akademiska (IIT) och kommersiella studier.

 

Vad är nödvändigt för att säkerställa framgången för dina kliniska prövningar?

Framgången för kliniska studier beror till stor del på god sakkunskap och professionell studiekoordinering. Vi erbjuder dig stöd under hela studieprocessen; från utvärdering av det preliminära studieprotokollet av vår styrgrupp fram till patientrekrytering, antingen enbart i Lund eller i samarbete med SWEPAR-nets övriga studiecentra.

Med vår mångåriga studieerfarenhet inom SPA och SWEPAR-net, garanterar vi våra partners från akademi och industri tillförlitligt projektgenomförande och meningsfulla studieresultat.

 

Vilka fördelar ger ett samarbete med SPA er?

 1. Expertis: Optimering av protokollet från SPAs styrgrupp
 2. Effektiv rekrytering av lämpliga studiepatienter under den planerade perioden
 3. Samarbete med 7 erfarna studiecentra över hela Sverige
 4. Erfaren ledning: Minimera ansträngningen; höja kvaliteten
 5. Svara snabbt på myndighetskrav

 

SPA erbjuder följande tjänster

 • Granskning av protokoll och genomförbarhet av expertteam – genomförbarhetsanalys
 • Råd kring etik samt övriga tillstånds- och avtalsfrågor
 • Assistans vid val av forskningscentra
 • Kontaktförmedling till kliniker, forskare och studiegrupper
 • Finansieringsplanering för studier
 • Samordning av multicenterstudier
 • Projektledning/projektkoordinering
 • Stöd vid rekrytering av patienter och försökspersoner
 • Studieplanering och genomförande
 • Kvalitetssäkring
 • Datahantering/dokumentation

 

Vilka är vi och var finns vi?

Svenska Parkinsonakademien
Neurologisk forskningsenhet
Skånes Universitetssjukhus Lund
Remissgatan 4 (Wigerthuset)
22185 Lund

 

Kontaktperson

Professor Per Odin
E-mail: Per.Odin@med.lu.se
Tel: +46706212555

 

Kontaktadress för kliniska studier – studiesamordning

PhD Elisabeth Jirström, Forskningskoordinator
Elisabeth.Jirstrom.Hiersemann@skane.se

PhD Trinette van Vliet, Forskningskoordinator
Trinette.VanVliet@skane.se