svenskaparkinsonakademien.se

Svenska
Parkinsonakademien

Stadgar

Svenska Parkinsonakademiens stadgar uppdaterades och signerades oktober 2023 av SPAs ordförande Per Odin och Skånes universitetssjukhus förvaltningschef Björn Lövgren Ekmehag.

Läs gärna även detta SOP-dokument som beskriver ledningen och koordineringen av vår verksamhet.